Sociums – svarīgs aspekts Dominante Park darbībā. Parks cenšas saliedēt visus savus klientus, radot tiem komfortablus apstākļus saskarsmei un svarīgu notikumu apspriešanai, dažādu iniciatīvu izrādīšanai un kopīgu problēmu risināšanai.

Ieplānots izveidot interneta vietni, kur parka klienti varētu savlaicīgi iegūt informāciju par paredzētajiem pasākumiem, aktuāliem notikumiem un jauniem pakalpojumiem.

Skaisti bulvāri un labiekārtota teritorija padara Dominante Park pievilcīgu tā darbiniekiem un apmeklētājiem.