Dominante Capital – kompānija, kas atbild par parka attīstību. Par visiem ar Dominante Park attīstību saistītiem jautājumiem Jūs varat vērsties pie Mareka Saulgrieža.

24 PM – kompānija, kas pārvalda parka īpašumu, atbild par finanšu, teritoriālo, juridisko un klientu attiecību menedžmentu, ka arī telpu pārvaldību Dominante Parkā. Informāciju par visiem jautājumiem, kas saistīti ar šīm jomām, sniedz Jāņis Rudzītis.