Aicina noteikt loģistikas parku vietu Latvijas tautsaimniecībā

Rīga, 31.marts. Patlaban industriālo un loģistikas parku vieta Latvijas tautsaimniecības struktūrā ir neskaidra, kas rada būtiskas problēmas nozares attīstībai, savā blogā biznesa informācijas portālā "Nozare.lv" norāda A klases industriālā un loģistikas parka "Dominante Park" attīstītāja - investīciju holdinga "Dominante Capital" valdes locekle Olita Augustovska.

Pirms nedēļas valdība apstiprinājusi noteikumus par garantijām komersantu konkurētspējas uzlabošanai, kas nosaka atbalsta piešķiršanas nosacījumus, kurus izsniedz Latvijas Garantiju aģentūra. Gan minēto noteikumu otrā sadaļa, gan citi uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi definē arī neatbalstāmās nozares, darbības un komersantus, pie kuriem tostarp ir minētas "operācijas ar nekustamo īpašumu".

"Kas tad īsti ar to tiek domāts? Vai, piemēram, loģistikas un industriālo parku attīstība arī tiek novērtēta tikai kā operācijas ar nekustamo īpašumu?" jautā uzņēmēja. "Latvijā atbildi uz šo jautājumu katrs var interpretēt, kā pats vēlas, un viņš nebūs kļūdījies, jo mūsu valsts likumdošanā jēdziens "loģistikas parks" nav izdalīts un definēts."

Latvijā loģistikas parku attīstīšana ir relatīvi jauna lieta - tikai 2007.gadā ekspluatācijā tika nodotas pirmās loģistikas parku platības. Taču skaidrs loģistikas parku juridisks formulējums valsts tautsaimniecības nozaru un sektorpolitikā joprojām nav definēts.

"Kā tad būtu pareizi? Vai loģistikas parku attīstību var raksturot tikai kā operācijas ar nekustamo īpašumu? Atbilde nav viennozīmīga. Gan jā, gan nē!" uzsver Augustovska. "Jā - tajā ziņā, ka būvniecības procesa rezultātā jebkurā loģistikas un industriālajā parkā ir radītas plašas noliktavas un biroju telpas, ir izbūvēti ārējie maģistrālie tīkli komunālās infrastruktūras (elektrība, gāze u.c.) pieslēgumu nodrošināšanai, izveidota apjomīga ceļu infrastruktūra. Parks "fiziski" ir neizkustināms īpašums tajā vietā, kur tas ģeogrāfiski ir izveidots."

Taču loģistikas parkus nevar raksturot kā operācijas ar nekustamo īpašumu, jo visā, ko ierasti saucam par nekustamo īpašumu, loģistikas un industriālās platības ir vienīgās, kuras reāli piedalās ražošanā, tas ir, iesaistās ekonomiskajos procesos, radot jaunu pievienoto vērtību. Loģistikas parki ir starptautisko loģistikas ķēžu sastāvdaļas un tieši šī funkcija - Latvijas loģistikas parkiem spēt būt konkurētspējīgiem elementiem šajās starptautiskajās loģistikas ķēdēs - ir jākopj, ja vēlamies runāt par otro elpu ekonomikā, akcentē "Dominante Capital" valdes locekle.

"Aizaugušu kartupeļu lauku un pamestu teritoriju vietās par privātajiem līdzekļiem top sarežģīti un apjomīgi infrastruktūras objekti. Tiek saražota gatava biznesa vide, kurā uzņēmumiem bez telpu nomas tiek nodrošināts loģistikas pakalpojumu pilns serviss un papildu sinerģijas iespējas. Tiek radīti jauni reģionālās attīstības instrumenti, kuru funkcija ir piesaistīt Latvijai starptautiskās un vietējās investīcijas un radīt jaunas darba vietas," uzsver Augustovska.

Viņa uzskata, ka valsts nenovērtē loģistikas parku lomu Latvijas konkurētspējas veicināšanā.

"Kamēr mēs Latvijā aizvien vēl turpināsim uz loģistikas parkiem skatīties kā vien uz "operācijām ar nekustamo īpašumu", tikmēr iezīmējusies tendence krīzes laikā pārstrukturēt un koncentrēt starptautisko loģistiku un distribūciju, atrodot labāko - ģeogrāfiski un ekonomiski izdevīgāko - novietojumu savu biznesu izvietošanā Eiropā. Mēs atkal paliksim tukšā, un iespēju investīciju piesaistē un darba vietu radīšanā izmantos Lietuva, Igaunija, Polija, Čehija u.c. valstis, kurās vairs nediskutē, kāds ir loģistikas parku pienesums ekonomikai, bet vienkārši organizē valsts atbalsta instrumentus valsts konkurētspējas veicināšanai, tādējādi palīdzot nodrošināt zemāku nomas maksas bāzes likmi savas valsts loģistikas parku starptautiskajiem nomniekiem," brīdina uzņēmēja.

Pēc Augustovskas domām, ir pēdējais laiks arī loģistikas parku attīstītājiem pašiem strukturēt savu sektoru un noteikt, kāda ir nozares vieta Latvijas tautsaimniecībā un kādai ir jābūt valsts politikai un atbalstam loģistikas sektorā.