Dominante Park noslēgusi sadarbības līgumu ar Rīgas Tehnisko universitāti

Rīga, 28.04.2009. Industriālais un loģistikas biznesa parks Dominante Park uzsācis sadarbības programmu ar Latvijas un Eiropas augstskolām. Jau ir noslēgtas vienošanās ar RTU IEVF* Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūtu, kā arī ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, kuru pārstāvji aprīlī ir apmeklējuši parku un tā nomnieku Dominante Loģistikas Sistēma. Savukārt februārī tika uzņemta studentu grupa no Dānijas Loģistikas koledžas.

Diskusijas ar Dominante Park
mārketinga direktoru Borisu Epšteinu.
 
Ineta Geipele, RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības
un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta
direktore (no kreisās) un Edgars Štelmahers,
Dominante Park valdes priekšsēdētājs.
Sadarbības līgums ir Dominante Park un augstskolu abpusēja iniciatīva.

Sadarbības ietvaros Dominante Park speciālisti studentiem un pasniedzējiem sniedz profesionālas konsultācijas loģistikas un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jautājumos. Vizītes laikā augstskolu pārstāvji tiek iepazīstināti ar Dominante Park vēsturi, koncepciju, izmantotajām tehnoloģijām. Tāpat pieredzes apmaiņas nolūkos tiek risinātas diskusijas un apmeklēti parka nomnieki, kuru vidū ir vairākas pasaulē pazīstamas kompānijas ar ilgstošu pieredzi tirgū.

„Tā kā loģistika ir jauna un augoša nozare, - tā kļūst par labu praktisku platformu kopīgu know-how izstrādei un ieviešanai, kā arī savstarpēju projektu īstenošanai. Noslēgtie līgumi gan ar Rīgas, gan reģionālo mācību iestādi rāda, ka Dominante Park kā uzņēmējdarbības vide ir saistoša ne vien nozaru speciālistiem un mūsu klientiem, bet arī studentiem un izglītības iestāžu mācībspēkiem. Mēs priecājamies, ka varam būt par industriālo un loģistikas biznesa parku reālu un uzskatāmu piemēru dzīvē ne vien Latvijas, bet arī citu Eiropas valstu studentiem”, - atzīmēja Edgars Štelmahers, Dominante Park valdes priekšsēdētājs.

Ineta Geipele, RTU IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktore: „Mūsu katedra sagatavo nekustamā īpašuma nozares speciālistus. Minētās sadarbības rezultātā ir iespējams pilnveidot starptautiski akreditēto profesionālo bakalauru studiju programmu „Nekustamā īpašuma pārvaldība”, veidojot studentiem daudzpusējāku priekšstatu par lielo uzņēmumu praksi un pieredzi apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomā. Sadarbības ietvaros Dominante Park speciālisti studentiem un pasniedzējiem ļauj iepazīties ar uzņēmuma darbību, kā arī ar uzņēmuma rīcībā esošā nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jautājumu risināšanas praksi.”

Roberts Glaudiņš, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktors: „Ceram uz Dominante Park atsaucību koledžas atbilstošo studiju programmu uzlabošanā. Viņu pieredze un zināšanas būs nozīmīgs papildinājums koledžas sadarbībai un saiknes veidošanai ar darba devējiem. Tāpat tā sekmē vēl kvalitatīvāku jauno speciālistu sagatavošanu Latvijas tautsaimniecības vajadzībām”.

Rīgas Tehniskā universitāte - vienīgā daudznozaru tehniskā augstskola Latvijā ar vairāk nekā 17 000 studentu. Moderna, prestiža universitāte, kas starptautiski pazīstama kā Eiropas studiju, zinātniskās pētniecības un inovāciju centrs. Rīgas Tehniskajā universitātē darbojas IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra, kas sagatavo tieši nekustamā īpašuma nozares speciālistus – nekustamā īpašuma ekonomistus, pārvaldniekus un vērtētājus. Tam ir stratēģiski svarīga nozīme, jo tas dod iespēju nākotnē darba tirgū piedāvāt augstas kvalifikācijas speciālistus un vadītājus nekustamā īpašuma jomā.

Jēkabpils Agrobiznesa koledža - piekto gadu ir pilntiesīga koledža ar trīs 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmām, saglabājot un attīstot arī profesionālās vidējās izglītības programmas. Mācību iestādei raksturīga akadēmiskā un pētnieciskā vide. Koledža veic nozīmīgu ieguldījumu Jēkabpils pilsētas un reģiona vispusīgā attīstībā.* Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte