"Dominante Park" speciālisti konsultēs RTU loģistikā un nekustamā īpašuma apsaimniekošanā

Rīga, 29.apr. Industriālā un loģistikas biznesa parka "Dominante Park" speciālisti turpmāk sniegs Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) studentiem un pasniedzējiem profesionālas konsultācijas loģistikas un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas jautājumos, paredz "Dominante Park" un RTU kopīgi uzsāktā sadarbības programma.

Vizītes laikā augstskolu pārstāvji tiks iepazīstināti ar "Dominante Park" vēsturi, koncepciju, izmantotajām tehnoloģijām. Tāpat pieredzes apmaiņas nolūkos tiks risinātas diskusijas un apmeklēti parka nomnieki, kuru vidū ir vairākas pasaulē pazīstamas kompānijas ar ilgstošu pieredzi tirgū.

Kā norāda RTU Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas institūta direktore Ineta Geipele, šīs sadarbības rezultātā ir iespējams pilnveidot starptautiski akreditēto profesionālo bakalauru studiju programmu "Nekustamā īpašuma pārvaldība", veidojot studentiem daudzpusējāku priekšstatu par lielo uzņēmumu praksi un pieredzi apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomā.

"Dominante Park" noslēgusi vienošanos arī ar Jēkabpils Agrobiznesa koledžu, bet februārī uzņēmusi studentu grupu no Dānijas Loģistikas koledžas.