Dominante Park kļuvis par Latvijas Loģistikas Asociācijas pilntiesīgu biedru

03.06.2009. A klases industriālais un loģistikas biznesa parks Dominante Park uzņemts Latvijas Loģistikas Asociācijā (LLA). Biedra apliecība tika pasniegta Dominante Park notikušajā LLA atklātajā valdes sēdē.

Aivars Tauriņš, Latvijas Loģistikas Asociācijas valdes priekšsēdētājs: „Baltijā lielākā loģistikas parka, Dominante Park, uzņemšana asociācijas biedru rindās paver plašākas iespējas mūsu asociācijas tālākajā attīstībā. Piemēram, uzņēmumu klāsteru* izveidē, lai nodrošinātu uzņēmumu konkurētspēju. Tāpat mēs turpinām aktīvi strādāt asociācijas biedru interešu aizstāvībā izstrādājot un piedāvājot grozījumus LR Muitas likumam un citiem normatīvajiem aktiem.”

Olita Augustovska, Dominante Park attīstītāja investīciju holdinga Dominante Capital valdes locekle: „Mūsu dalība LLA ir likumsakarīga, jo Dominante Park ir lielākais gatavas biznesa infrastruktūras piedāvātājs Latvijas un ārvalstu loģistikas un distribūcijas uzņēmumiem. Tāpēc mums ir svarīgi līdzdarboties loģistikas nozarei būtisko problēmjautājumu diskusijās un lietišķu risinājumu meklējumos. Dominante Park aizstāv šādu pozīciju: ir jākonsolidē resursi un zināšanas uzņēmumu interešu kopīgai pārstāvībai. LLA ir vērā ņemama starptautiskās darbības pieredze, - tāpēc tā ir piemērota vide, kurā varam definēt uzdevumus un rīcības plānus kopīgās konkurētspējas attīstībai.”

LLA izbraukuma sēdes darba kārtībā arīdzan tika izskatīti un apspriesti sekojoši jautājumi: darba grupas Īpaša atbalsta mehānisma izstrāde eksportspējīgiem transporta un loģistikas uzņēmumiem paveiktais; nepieciešamie grozījumi Muitas likumā, kas attiecas uz muitas brokeru darbību un muitas kontroles pasākumiem robežpunktos; asociācijas darbības pilnveidošanas projekts, kuru plānots apstiprināt šā gada jūnijā.


* uzņēmumu klāsteri tiek veidoti resursu, zināšanu, funkciju apvienošanai ar mērķi nodrošināt konkurētspēju.